GRESLER
 
Mineral Baz Yağlı Gresler
Toz Yağlayıcılar MoS2
Yarı Sentetik Baz Yağlı Gresler
Sentetik (Silikon) Baz Yağlı Gresler
Sentetik (PFPE) Baz Yağlı Gresler
Özel Ürünler
Pasteler; Cıvata Montajı, Genel Montaj ve Kaynama Önleyici
Gres-Pasteler - Yüksek Sıcaklık Film ve Sürekli Yağlama
Katkılar M0S2
Sentetik (Flor-Silikon) Baz Yağlı Gresler
Zincir Yağları
Kaplamalar-Kuru Film Yağlayıcılar
Sentetik (PAO) Baz Yağlı Gresler
Sentetik (POE) Baz Yağlı Gresler
Sentetik (Fenil Eter) Baz Yağlı Gresler

Zincir Yağları

M 30 - sanyo 399

Molibdendisülfit katkılı yüksek sıcaklık sentetik zincir yağıdır. 250° C ye kadar sıvı yağlamaya devam eder 250° C den sonra içerisindeki baz yağı uçarak 450° C kadar kuru yağlamaya devam eder.

MKL-N

Molibdendisülfit içerikli yüksek viskoziteli zincir yağı. MOLYKOTE MKL-N yağlama nipeli olmayan, hızlı hareket eden güç aktarıcı zincirlerin yağlanmasında kullanılır. MOLYKOTE MKL-N genel olarak motosiklet zincirleri, arazi araçlarının tahrik zincirlerinde ve hassas ölçü cihazı zincirlerinde kullanılır. Zincir baklalarının arasına iyi sızarak mükemmel yağlama ve koruma sağlar. Bünyesine toz elyaf uçuntusu v.b. maddeleri kabul etmez.

POLYGLISS

MOLYKOTE Polygliss-N, hertürlü zincirin, menteşelerin, açıkta çalışan dişlilerin, mafsallı bağlantıların, vidalı millerin bilhassa ağır iklim şartlarının, nemli ortamın hakim olduğu yerde çalışan ekipmanların yağlanmasında kullanılır.

OMNIGLISS

Düşük viskoziteli zincir yağıdır. Her türlü zincirin, menteşelerin, açıkta çalışan dişlilerin, mafsallı bağlantıların, vidalı millerin bilhassa ağır iklim şartlarının, nemli ortamın hakim olduğu yerde çalışan ekipmanların yağlanmasında kullanılır.

S 1500

Tam sentetik ester baz yağlı yüksek sıcaklık zincir yağıdır. MOLYKOTE S-1500 -10 / +200 °C sıcaklık aralıklarında çalışan ve sıvı yağ ile yağlanan her türlü zincirli aksamın (laklama üniteleri, kurutma fırınları vs.) yağlamasında kullanılır. Buharlaşma oranı çok düşüktür. ISO VG: 100

S 1501

 Tam sentetik ester baz yağlı yüksek sıcaklık zincir yağıdır. MOLYKOTE S-1501 -25 / +250 °C sıcaklık aralıklarında çalışan ve sıvı yağ ile yağlanan her türlü zincirli aksamın (laklama üniteleri, kurutma fırınları vs.) yağlamasında kullanılır. Buharlaşma oranı çokdüşüktür. ISO VG: 125-140

S 1502

Tam sentetik ester baz yağlı yüksek sıcaklık zincir yağıdır. MOLYKOTE S-1502 -30 / +250 °C sıcaklık aralıklarında çalışan ve sıvı yağ ile yağlanan her türlü zincirli aksamın (laklama üniteleri, kurutma fırınları vs.) yağlamasında kullanılır. Buharlaşma oranı çokdüşüktür. ISO VG:150

S 1503

Tam sentetik ester baz yağlı yüksek sıcaklık zincir yağıdır. MOLYKOTE S-1503 -20 / +250 °C sıcaklık aralıklarında çalışan ve sıvı yağ ile yağlanan her türlü zincirli aksamın (laklama üniteleri, kurutma fırınları vs.) yağlamasında kullanılır. Buharlaşma oranı çok düşüktür. ISO VG: 220

S 1504

Tam sentetik ester baz yağlı yüksek sıcaklık zincir yağıdır. MOLYKOTE S-1504 -30 / +250 °C sıcaklık aralıklarında çalışan ve sıvı yağ ile yağlanan her türlü zincirli aksamın (laklama üniteleri, kurutma fırınları vs.) yağlamasında kullanılır. Buharlaşma oranı çok düşüktür. ISO VG: 2650-2950

CO 220

Tam sentetik ester baz yağlı yüksek sıcaklık zincir yağıdır. MOLYKOTE CO 220 laklama tesislerinde, kurutma sistemlerinde ve gerdirme sistemlerindeki aşırı sıcaklığa maruz zincirlerin yağlanmasında kullanıhr-10/ + 250°C. ISOVG:220