ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

Kaliteli ürünleri (madeni yağ lisansı kapsamı dahilinde ve TSE belgeli yağlayıcı ürünleri) üretirken teknolojik gelişmeleri, yasal şartları ve müşteri şartlarını göz önünde bulundurarak zamanında ve uygun fiyatta üretmek ve müşteriye ulaştırmak.

·  Kalitemiz ve hizmetimiz ile müşteri memnuniyeti sağlamak.

·  Ürünlerimizi ve sistemimizi sürekli iyileştirmek ve güvence altına almak.

·  Tüm çalışanlarımızın katılımını ve sürekli gelişimlerini sağlamak.

·  Çevreye, İş sağlığı ve güvenliğine duyarlı kuruluş olmak.

·  Çevre boyutlarımızla ilgili T.C. Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan yasal düzenlemelere uymak, müşterilerin çevre ile ilgili beklentilerini karşılamak,

·  Mineral yağ üretim süreçlerimizi kontrol altında tutarak, depoladığımız yağ, katkı ve ürünlerin herhangi bir şekilde dökülerek toprak ve su kaynaklarını etkilemesini engelleyecek tedbirleri alarak kirliliği önlemek,

·  Üretilen ürünlerin çevresel etkileri ve kullanım sonrası oluşacak atıkların bertarafı konusunda müşterilerimizi bilgilendirmek,

·  Ürünlerin müşterilere sevkiyatı sırasında oluşabilecek çevresel etkilerde sorumluluğu  üstlenmek,

·  Atıkları kaynağında azaltmak,

·  Tehlike tanımlama, risk değerlendirme çalışmalarını güncel tutarak kazaları oluşmadan önlemeyi, mevcut tehlikeleri ortadan kaldırmayı sağlamak

·  Acil  durumlara  hazırlıklı  olmak,

·   Entegre Yönetim  Sistemini  uygularken komşu  tesisler ve  yetkili  merciler  ile  işbirliği  içerisinde olmak

·  Kalite, İSG ve Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek

Endüstri Teknik Ltd Şti’nin Entegre Sistem Yönetim politikasıdır.