Global Tier 1 tedarikçi için uygulamaya uygun teknoloji

Dünya genelindeki tüm iklimlerde kayar tavanların ve panoramik tavanların sorunsuz, güvenilir ve sessiz çalışmasını sağlamak için, uluslararası bir Tier 1 otomotiv tedarikçisi, uygulamaya uygun MOLYKOTE® özel polialfaolefin (PAO) yağlayıcıya güveniyor. MOLYKOTE® markalı Smart LubricationTM çözümlerinin performansı, birçok küresel ve bölgesel araç OEM müşterisinin gereksinimlerini karşılamada yıllarca kanıtlanmış olup, kayar tavan işletiminin konforunu, rahatlığını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmuştur.

Yarı saydam MOLYKOTE® PAO yağlayıcı, kayar tavan kılavuzlarında ilave temizlik ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak için kir birikmesine direnç gösterir.

NOT: Uluslararası pazarlar için kayar çatılarda kullanılan PAO yağlayıcı teknolojisinin aynısı, MOLYKOTE® Gres olarak Kuzey Amerika üretimi için mevcuttur.

Açılır tavanlar ve panoramik tavanlar dahil olmak üzere kayar tavan tasarımları için tipik yağlama noktaları. Yarı saydam MOLYKOTE® PAO yağlayıcı, kayar tavan kılavuzlarında ilave temizlik ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak için kir birikmesine direnç gösterir.

Müşteri

Kapsamlı küresel tasarım, mühendislik ve üretim yeteneklerine sahip pazar lideri bir Tier 1 otomotiv tedarikçisi, birçok OEM markası için yenilikçi sürgülü açılır tavanlar ve panoramik tavanlar üreterek katma değerli konfor, rahatlık ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için gereksinimleri karşılar.

Meydan okuma

Birçok küresel ve bölgesel araç OEM müşterisinin performans spesifikasyonlarını karşılamak için, bu 1. Seviye tedarikçinin, düşük sıcaklıklarda mevcut seçeneklerden daha iyi performans gösteren ve kayar tavan tasarımlarının daha güvenli ve daha güvenilir açılıp kapanmasını sağlayan etkili, uygulamaya uygun bir yağlayıcıya ihtiyacı vardı.

Çözüm

Yarı saydam MOLYKOTE® PAO yağlayıcı, kayar tavan kılavuzlarında ilave temizlik ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak için kir birikmesine direnç gösterir.

Açılır tavan üreticisi, geniş bir sıcaklık aralığında sorunsuz, güvenilir ve sessiz çalışma sağlamak için kayar tavan kılavuzlarında kullanılmak üzere gelişmiş bir özel PAO yağlayıcı geliştirmek için MOLYKOTE® ve markanın güvenilir uzmanlığı, problem çözme yetenekleri ve geniş teknik desteği ile işbirliği yaptı.

The opportunity

In developing early designs of tilt-up and sliding sunroofs for its home market and possible export, this automotive component manufacturer demonstrated a strong commitment to ensuring the highest-quality technology. White lithium greases were well-known, trusted and relatively economical lubricants for applications with sliding surfaces under heavy loads. However, none of the available options exactly met all of the performance specifications set by the sunroof design and engineering teams.

Trust in the MOLYKOTE® brand – and our specialty lubrication expertise, problem-solving capabilities for specific applications, broad technical support and ability to meet global supply requirements – led this global Tier 1 supplier to seek our help.

The Sunroof Guide Lubrication Challenge

An application-matched lubrication technology that could deliver consistently low friction was needed to ensure proper opening and closing forces across a range of sliding-roof designs. Low-temperature performance was a critical design parameter. And other key requirements added to the development challenge: The Smart LubricationTM solution also needed to address priorities such as a clean appearance, reduced noise, safety for vehicle occupants, compatibility with plastic materials, durability for extended service, and design flexibility for larger and more complex sliding roofs in the future.

Close collaboration between the sunroof design engineers and MOLYKOTE® application engineering and technical support (AETS) specialists – in our development and testing labs as well as in sunroof production plants for different markets – was essential.

The solution about Sunroof Guide Lubrication

The specific MOLYKOTE® PAO grease first developed for basic sunroof designs has grown in step with the manufacturer. Starting in the manufacturer’s home market and then expanding into other geographies, this MOLYKOTE® brand Smart LubricationTM solution is now maximizing functionality and comfort in all types of sunroofs, including popular panoramic roofs.

For more than two decades, as sliding roofs became an integral part of today’s vehicles in many regions, the MOLYKOTE® synthetic PAO lubricant has delivered key advantages and benefits:

  • Superior performance with excellent lubrication and noise-damping capabilities
  • Enhanced comfort with reduced noise, judder and vibration during sliding-roof opening and closing
  • Consistent smoothness and reliability at temperatures from -45°C to 120°C (-49°F to 248°F)
  • Increased safety by promoting a faster response to potential obstructions
  • Good lightweighting potential with less friction and wear on different metals and resins
  • Added cleanliness with low bleed, less oil separation and resistance to dirt buildup
  • Extended service life with resistance to water washout, evaporation and corrosion

The same key advantages and benefits are available in MOLYKOTE®  Grease, a specialty PAO lubricant for sliding-roof designs manufactured in North America.

Comparative performance testing

Application-matched technology for global Tier 1 supplier

To ensure smooth, reliable and quiet operation of sliding sunroofs and panoramic roofs in all climates worldwide, an international Tier 1 automotive supplier relies on an application-matched MOLYKOTE® specialty polyalphaolefin (PAO) lubricant. For many years, the performance of MOLYKOTE® brand Smart LubricationTM solutions has been proven in meeting requirements of numerous global and regional vehicle OEM customers, helping to maximize the comfort, convenience and safety of sliding-roof operation.

Translucent MOLYKOTE® PAO lubricant resists dirt buildup to provide added cleanliness and extended service life on sliding-roof guides.

NOTE: The same PAO lubricant technology used on sliding roofs for international markets is available for North American production as MOLYKOTE®  Grease.

Fırsat

Bu otomotiv parçası üreticisi, kendi iç pazarı ve olası ihracatı için ilk eğimli ve açılır tavan tasarımlarını geliştirirken, en yüksek kalitede teknolojiyi sağlama konusunda güçlü bir taahhüt sergiledi. Beyaz lityum gresler, ağır yükler altında kayan yüzeyli uygulamalar için iyi bilinen, güvenilir ve nispeten ekonomik yağlayıcılardır. Bununla birlikte, mevcut seçeneklerden hiçbiri, açılır tavan tasarım ve mühendislik ekipleri tarafından belirlenen tüm performans özelliklerini tam olarak karşılamadı.

MOLYKOTE® markasına olan güven – ve özel yağlama uzmanlığımız, özel uygulamalar için problem çözme yeteneklerimiz, geniş teknik destek ve küresel tedarik gereksinimlerini karşılama becerimiz – bu küresel 1. Seviye tedarikçinin yardımımızı aramasına yol açtı.

Açılır Tavan Kılavuzu Yağlama Zorluğu

Sürgülü tavan tasarımlarında uygun açma ve kapama kuvvetlerini sağlamak için sürekli olarak düşük sürtünme sağlayabilen, uygulamaya uygun bir yağlama teknolojisi gerekiyordu. Düşük sıcaklık performansı kritik bir tasarım parametresiydi. Ve geliştirme zorluğuna eklenen diğer temel gereksinimler: Smart LubricationTM çözümünün ayrıca temiz bir görünüm, azaltılmış gürültü, araç yolcuları için güvenlik, plastik malzemelerle uyumluluk, uzun hizmet için dayanıklılık ve daha büyük ve daha fazlası için tasarım esnekliği gibi öncelikleri ele alması gerekiyordu. gelecekte karmaşık sürgülü çatılar.

Açılır tavan tasarım mühendisleri ile MOLYKOTE® uygulama mühendisliği ve teknik destek (AETS) uzmanları arasındaki yakın işbirliği – geliştirme ve test laboratuvarlarımızda ve ayrıca farklı pazarlar için açılır tavan üretim tesislerinde – çok önemliydi.

Açılır Tavan Kılavuz Yağlama ile ilgili çözüm

İlk olarak temel açılır tavan tasarımları için geliştirilen özel MOLYKOTE® PAO gresi, üretici ile birlikte büyümüştür. Üreticinin yerel pazarından başlayıp diğer coğrafyalara doğru genişleyen bu MOLYKOTE® markalı Smart LubricationTM çözümü, artık popüler panoramik tavanlar da dahil olmak üzere her türlü açılır tavanda işlevselliği ve konforu en üst düzeye çıkarıyor.

Yirmi yılı aşkın bir süredir, kayar tavanlar birçok bölgede günümüz araçlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden, MOLYKOTE® sentetik PAO yağlayıcı temel avantajlar ve faydalar sağlamıştır:

Mükemmel yağlama ve gürültü sönümleme özellikleriyle üstün performans
Kayar tavanın açılması ve kapanması sırasında daha az gürültü, titreme ve titreşim ile gelişmiş konfor
-45 ° C ila 120 ° C (-49 ° F ila 248 ° F) arasındaki sıcaklıklarda tutarlı pürüzsüzlük ve güvenilirlik
Olası engellere daha hızlı yanıt vererek artırılmış güvenlik
Farklı metaller ve reçineler üzerinde daha az sürtünme ve aşınma ile iyi hafifletme potansiyeli
Düşük hava tahliyesi, daha az yağ ayrışması ve kir birikmesine karşı direnç ile ek temizlik
Su ile yıkanmaya, buharlaşmaya ve korozyona dirençli uzun hizmet ömrü

Aynı önemli avantajlar ve faydalar, Kuzey Amerika’da üretilen kayar tavan tasarımları için özel bir PAO yağlayıcı olan MOLYKOTE® Grease’de de mevcuttur.

Karşılaştırmalı performans testi

Küresel 1. Katman tedarikçi için uygulamaya uygun teknoloji

Dünya çapında tüm iklimlerde kayar tavanların ve panoramik tavanların sorunsuz, güvenilir ve sessiz çalışmasını sağlamak için, uluslararası bir Tier 1 otomotiv tedarikçisi, uygulamaya uygun bir MOLYKOTE® özel polialfaolefin (PAO) yağlayıcıya güveniyor. Uzun yıllar boyunca, MOLYKOTE® markalı Smart LubricationTM çözümlerinin performansı, çok sayıda küresel ve bölgesel araç OEM müşterisinin gereksinimlerini karşılamada kanıtlanmış ve kayar tavan işletiminin konforunu, rahatlığını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmuştur.

Yarı saydam MOLYKOTE® PAO yağlayıcı, kayar tavan kılavuzlarında ilave temizlik ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak için kir birikmesine karşı direnç gösterir.

NOT: Uluslararası pazarlar için kayar çatılarda kullanılan PAO yağlayıcı teknolojisinin aynısı, MOLYKOTE® Gres olarak Kuzey Amerika üretimi için mevcuttur.